Avalik teave

 

Riikliku järelvalve ettekirjutused

 

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

1. septembrist 2017 asusid tööle eksperdid, kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

 

Kontakt:

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088,
telefon 735 0222,
e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Riigihanked

Hetkel aktiivseid riigihankeid ei ole.

Kohtulahendid

Kohtulahendid puuduvad.

Vabad töökohad

Hetkel puuduvad. 

Hankekord

Tallinna Linnavalitsus võttis 04. oktoobril 2017 vastu määruse nr 30 „Tallinna hankekord“. Määrus jõustus 10. oktoobril 2017 ja on ülelinnaliseks hankekorraks kõigile Tallinna linna ametiasutustele ja ametiasutuste hallatavatele asutustele. Määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/407102017066).

.......................

Isikuandmete töötlemise eest vastutab direktor Tõnu Piibur

Kontakt: tonu.piibur [@] pelgulinna.edu.ee

Skype: tonu.piibur
5 116 265  
673 34 43
Vastuvõtu aeg: kokkuleppel E-R 9:00-17:00

Määrus