Projektid koolis

Digi ja haridushuvilised külalised üle maailma läbi aegade:

https://pelguit.blogspot.com.ee/search/label/k%C3%BClalised

KAART: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1EkmZy9ruZZp9LnHxxmEQP27r3hI

.....................................

PROJEKTID

2016-2017 Tallinna Haridusameti koolidevaheline lõimumisprojekt toetamaks muutunud õpikäsitluse rakendamist koolielus

2016 HTM Lõimumisprojekt https://loimimisprojekt.blogspot.com.ee/

Projekt toimub nelja kooli (Ehte Humanitaargümnaasium, Pärnu Tammsaare kool, Pärnu Vanalinna Põhikool, Pelgulinna Gümnaasiumi) 6.-8. klasside õpetajate ja õpilaste vahel, mille eesmärgiks on rahvusliku mitmekesisuse väärtustamise ja eesti keele oskuse arendamise eesmärgil omavahel koostööd tegemine.

2015-2016 Nutitsirkus https://nutitsirkus.blogspot.com.ee/ 

Tallinna Haridusameti poolt toetatud projekt. 

2015 ja 2016 HITSA ProgeTiiger https://www.innovatsioonikeskus.ee/et/progetiigri-programm

HITSA poolt toetatud projekt digitaristu parandamiseks

2015-2017 Erasmus+ European Digital School: efficient integration of ICT in schools http://www.pelgulinna.edu.ee/peaveeb4/index.php/oppetoeoe/33-erasmus

2014-2015 algklasside Digipöörde projekt Samsungiga www.digipööre.ee

Blogi: http://pgdigi.blogspot.com/

2014-2015 Robootikaprojekt Progretiigri raames, Hitsaga

2015 - Üldõpetus ja ainetevahelise lõimingu rakendamine, Innove

http://www.pelgulinna.edu.ee/peaveeb4/index.php/oppetoeoe/projektid/ueldopetus-ja-ainetevahelise-loimingu-rakendamine

2013-2014 5E mudel ja tahvelarvutid

Toimunud või jätkuvad projektid:

Nutilabori projekt 2012-2013 M-õppe teemal

http://pgmobiil.blogspot.com/

Kooliolümpia 2013

 

Tiigrihüppe SA taristuprojekt -  robootika

2012-13 veeb Robootika

Aktiivne ja Turvaline koolipäev

Meie kooli veebiprojekti leht: http://fame.pelgulinna.tln.edu.ee/aktiivne/

..............................

Comenius Regio projekt „Koolivälised tegevused võtmepädevuste parendamiseks loova õpikeskkonna ja koostöö kaudu“

(„Extra-Curricular Activities for improved key competences through creative learning environments and cooperation“)

Kliki siia

..............................

Pelgulinna Gümnaasiumi mobiiliprojekt koostöös Elisa Eestiga al 2012 - kliki siia

Pelgulinna Gümnaasium osales 2011/2012 õppeaastal Microsofti programmis Partnerid Õppimises

Artikkel Postimehes - kliki siia

Lisainfo - kliki siia

Samamoodi oli meil au osaleda ja läbi viia Tiigrihüppe SA Innovaatiliste koolide projekti 2011.
Meie projekt puudutab QR koodide toomistest kooliruumi õppetöö osaks.
Lisainfo leiad siiit: http://tarkraamat.blogspot.com/

qrcode

Interneti turvalisuse õpiveeb (koostöö Microsoft Eestiga al 2009)

Koostöö IBM Eestiga (KidSmart) al 2007

.....................

Algklasside projektid:

Tiigrihüppe SA - taristuprojekt "mobiilne labor ja fotoaparaadid" 2012-2013

Comeniuse projekt: SMART homes at Europe