Pelgulinna Põngerjate klubi

Pelgulinna Põngerjate klubi (üldine info)

Meil on  hea meel, et olete valinud oma lapse arendamiseks ja õpetamiseks Pelgulinna Gümnaasiumis tegutseva klubi.

Põngerjate Klubi tegutseb jaanuarist kuni märtsini laupäeviti kella 10.00-13.00. 

Registreeru siit - kliki siia

Kokku toimub 10 kohtumist 12.01-30.03.2019
Klubi maksumus on 160 eurot (rekvisiidid leiate Makse saaja: Pelgulinna Haridusselts).
Makstes kuu korraga on klubi tasu 60 eurot kuus. 

Lisainfo telefonilt 6738650 või e - postilt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Makse saaja: Pelgulinna Haridusselts

Coop Pank AS
a/a EE194204278601884712
Maksekorralduse selgitusse kindlasti  panna kirja
lapse nimi ja kuu, mille eest maksate.

Põngerjate Klubis toimuvad tegevused  on tulumaksuvabastuseta.

NB! Pelgulinna Põngerjate Klubis osalemine ei taga automaatset või eelistatud sissesaamist Pelgulinna Gümnaasiumisse. Vastuvõtt Pelgulinna gümnaasiumi esimestesse klassidesse toimub läbi Tallinna Harudusameti ja sellekohase info leiate Õppetöö > Vastuvõtt. 

.......................................

Eesmärgid:
 • Toetada laste sotsiaalset ja vaimset arengut edukaks toimetulekuks koolis.
 • Luua aktiivset positiivset suhtumist teadmiste ja kogemuste omandamisse.
 • Kutsuda lapses esile soov õppida, luua ettekujutus koolisituatsioonist ja seal käitumisest.
 • Kujundada uusi teadmisi ja oskusi lähtuvalt eelnevast ettevalmistuse tasemest.
 • Arendada tunnustatud käitumisnormidele vastavat käitumisoskust.

Meiega koos on võimalik uurida:
• huvitavat matemaatikat
• lõbusat eesti keelt
• põnevaid kunsti saladusi
• hoogsat rütmilist liikumist ja klikkimisrohket arvutimaailma avastamist

 

Töökorraldus

Pelgulinna Põngerjate Klubi käib koos üks kord nädalas laupäeviti kell 10.00 – 13.00

Tegevused on kolmekümne minuti pikkuste tundidena. Vahel on 10. minutilised vahepausid.
Õppetöö maht on 5 ainetundi nädalas, a 30 min: keel ja kõne, matemaatika, käeline tegevus, kunst ja  rütmika ning liikumine . Mängu ja puhkuse aeg tundide vahel on  a´ 10 minutit.
Eelkooli võetakse vastu 6-aastaseid lapsi. Õppetööd viivad läbi Pelgulinna Gümnaasiumi õpetajad.  Klubis olevad tegevused on kooskõlas alushariduse õppekavaga.

Mida teeme?

Vaheldusrikkad tegevused  kui loomulik ja lapsesõbralik kooliettevalmistus läbi eakaaslastega suhtlemise, käelise ja mängulise tegevuse ning vaatlusoskuse arendamise.

 • Lugemine: siin  õpitakse tähti tundma , neid häälikutega seostama. Samuti toimub töö sõnavara laiendamiseks ja rikastamiseks.
 • Kirjutamine: siin õpitakse algul kirjutama joonistähti, edaspidi treenitakse kirjutamisoskust kirjutades erinevaid sõnu ja lauseid - tahvlilt maha, raamatust maha aga ka etteütlemise järgi.
 • Matemaatika: siin õpitakse numbreid, võrdlemist, kella tundmist, tutvutakse geomeetriliste kujunditega, nädalapäevade ja kuude nimetustega, õpitakse ja harjutatakse arvutamist( 10-piires).
 • Loodusõpetus: õpitakse selgeks nädalapäevade, aastaaegade ja kuude nimetused, nende õige järjekord, õpitakse metsloomi, Eestimaa sümboleid ...
 • Käelise tegevuse tundides tegeletakse erinevate käeliste tegevustega meisterdatakse  erinevates tehnikates ja erinevate materjalidega ning erinevatel teemadel.
 • Kunstiõpetus toimub spetsiaalsetes kunstistuudiotes erialaõpetaja juhendamisel.  Tutvutakse erinevate tehnikate ja võimalustega, saadakse tuttavaks kunstiteosega. Eesmärgiks on olukord, kus laps tunneb rõõmu loovast tegevusest, suudab (juhendaja poolt suunatuna ja ka iseseisvalt ) keskenduda vaatamisele ja kuulamisele ning väljendab ennast julgelt loovtegevuses. Lapsed õpivad põhivärve eristama ja kasutama. Harjutame silma, käe ja mõtlemise koostööd. Näiteid: http://maemat.blogspot.com/search/label/Eelkooli%20kunst ja otselink galeriile http://nagi.ee/photos/pelgulinnakunst/sets/382439/
 • Tehnika kasutus ainetunnis - tunnis tutvutakse erinevate IT vahenditega nagu MakeyMakey, PC, Androidi tahvelarvuti jne. Programmidest tutvutakse õpetlike arvutimänge, joonistamist. Eesmärgiks on õpilastele tehnika tutvustamine nii, et nad seda ei kardaks ning pigem oskaksid endale sealt leida nii õpetlikku kui ka vajalikku. 
 • Liikumine ja rütmika - liikumine ja tants, rütmitaju arendamine ja emotsioonide väljendamine läbi liikumise ning mängulise tegevuse.