Õppetöö korraldus

Siit lehelt leiate kooli õppekava, erinevad reeglid, tundide ajad, vaheajad, hindamisperioodi ja konsultatsioonide ajad ja info võõrkeele õpetamise kohta. 

Kooli õppekava üldosa põhikool

Tunnijaotuskava 1.-9. klass (2016/2017)

...........................

Kooli õppekava üldosa gümnaasium

Tunnijaotuskava gümnaasium (2016/2017)

..........................

IKT õpetamise üldised põhimõtted ja eesmärgid

...............................

REEGLID: 

 ..........................

..........................

 

TUNDIDE AJAD, KOOLIVAHEAEG, HINDAMINE, KONSULTATSIOON, PUUDUMISEST TEATAMINE

KOOLIKOHUSTUSE TÄITMINE

Koolikohustuse täitmise tagamine ja õpilase puudumisest teavitamine on lapsevanema kohustus. Eesti Vabariigi Haridusseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/968165

Koolikohustus kehtib ka gümnaasiumiõpilasele ehk kui õpilane on alustanud õpinguid gümnaasiumis lasub temal koolikohustus kolmeaastase gümnaasiumi õppeperioodi vältel.

Lapsevanem teavitab õpilase puudumisest kooli kohe õpilase puudumise esimesel päeval.
Puudumisest teavitamine käib ainult  e-kooli kaudu.
Lapsevanem tagab, et ainult temal on ligipääs lapsevanemana e-koolile, mitte kellelgi teisel. 

Koolikohustuse täitmise kohta annab täpsemat infot ka Tallinna Haridusameti kodulehekülg.

 http://m.tallinn.ee/est/haridus/Koolikohustuse-taitmine-2

Päevakava: 

Tunnid Kellaajad

8.00-8.30 hommikupuder

1. 08.30-9.15

2. 9.25-10.10

Söövad 1.-2.klassid

3. 10.25-11.10

Söövad 3.-5. klassid

4.11.25-12.10

Söögivahetund kõikidele

5.12.25-13.10

Söögivahetund kõikidele

6. 13.25-14.10

Söögivahetund kõikidele

7.14.25-15.10

8.15.20 - 16.05

9. 16.15-17.00

Hindamine põhikoolis ajaliselt:

I hindamisperiood 1.09-25.11.2018

II hindamisperiood 26.11.2018 -10.03.2019

III hindamisperiood 11.03-8.06.2019

Poolaasta hinded 20.01.2019

Gümnaasiumis - vt siit

........................

 
Õppenõukogude toimumisajad 2018/2019. õppeaastal:
 
28.11 2018, 22.01 2019, 17.04 2019, 4.06 2019, 18.06 2019, 29.08 2019

........................

VÕÕRKEELTE ÕPETAMINE

Meie koolis saab õppida inglise ja vene keelt. Saksa keelt õpetatakse niikaua kuni vastavad lennud on lõpetanud. 
A-võõrkeele õppimist (inglise keel) alustatakse III klassist.
B-võõrkeel (vene) VI klassist ja saksa keel neile, kes seda eelmistel aastatel on valinud. 

E-ÕPILASPILET

Igal õpilasel on AS Valnese poolt väljastatud e-õpilaspilet. 

Õpilaspiletiga saab koolis registreerida oma tasuta söögikord ja siseneda välisuksest koolimajja.

Kui kaotad oma õpilaspileti, siis ema-isa saavad sulle tellida uue läbi E-kooli.
Õpilaspilet on tasuline, seega ole hea laps - ära kaota oma õpilaspiletit!
https://wiki.ekool.eu/index.php/Koolikaart