Õppeaasta eesmärgid

2018/2019 õppeaastal:

 • Muutnud õpikäsitluse rakendamine põhikoolis
  • Õpilaste õpioskuste programmi rakendamine
  • Enesehindamismudeli 360 kraadi tagasiside süsteemi rakendamise alustamine
  • Õpetajate professionaalse arengu toetamine
  • Klassijuhatajatöö tõhustamine
 • Eesti Vabariik 100
  • Osalemine sajas EV100 projektis
  • Lennuõhtud, lõimingunädalad jt. on isamaalise ja kultuurilise väärtusega
 • Osalemine rahvusvahelises kui ka Eesti siseses koostöös, rahvusvahelised projektid, koostöö kogukonnaga