Õpetajaskond

Õppetoolide juhid:

  • Reet Mõlder, algõpetus (1.-6. klass)
  • Anna Perova, põhikool
  • Tiina Tiit, gümnaasium
  • Erik Kuldkepp, üldõpetuse koordinaator

Õpetajad

Kõikidel kooli töötajatel on epost järgmisel kujul eesnimi.perenimi [@] pelgulinna.edu.ee
Täppidega tähed nimes, kaotavad täpid, tilde kaob. Sidekriipsuga nimi jääb nagu ta on.

või tel 6 738 650

Andriankova, Oxana - vene keel
Allika, Kadrian - eripedagoog, algõpetus  (töösuhe peatatud)
Aro, Tiina - saksa keel

Asperk, Petri - informaatika
Bome, Johanna - Kodulinn Tallinn
Eero Liina - tants (töösuhe peatatud)
Esnar, Tiiu - kunstiained
Feldmann, Alex - eesti keel ja kirjandus
Ivanova, Tiiu - muusika, mudilas- ja lastekoori juhendaja
Jaadla, Marilin - algõpetus
Jaanovits, Johanna - ujumisring, algõpetus (töösuhe peatatud)

Kaldaru, Maris - muusika, segakoori juhendaja
Kebbinau, Marii-Helen - algõpetus 

Kelgo, Kärt - algõpetus
Kerkel, Irina - vene keel
Kivi, Liisa - kunstiõpetus
Klaan, Veiko - eesti keel ja kirjandus

Koitla, Kai - eripedagoog, algõpetus
Krasna, Aivi - algõpetus 
Kravik, Toomas - ajalugu, ühiskonnaõpetus
Kriit, Kadi - kunstiajalugu
Kruus, Kristjan - informaatika
Kukk, Kaire - algõpetus, muusika
Kuznetsova, Marina - rütmika, etikett, rahvatants, seltskonnatants
Kulbin, Kea - pikapäevarühm
Kuldkepp, Erik - sotsiaaltöö, ajalugu
Käesel, Kärt - inimeseõpetus (psühholoogia)
Lampmann, Sondra - kunst (animatsioon)

Lillemets, Rea - kehaline kasvatus
Loo, Nele - kehaline kasvatus, tantsuline võimlemine
Lorenz, Birgy - küberkaitse
Magnus, Hille - eesti keel ja kirjandus
Marmor, Raido - matemaatika
Matiek, Maie - matemaatika
Merirand, Mirell - ettevõtluskultuur, start-up, küberkaitse
Momblat, Maria - matemaatika  (töösuhe peatatud)
Muru, Kalev - füüsika

Mölter, Triinu - algõpetus (töösuhe peatatud)

Mõlder, Reet - algõpetus
Mäemat, Jüri - kunstiained
Männik, Tiiu - algõpetus
Naarits, Merle - algõpetus
Nakus, Dagmar - algõpetus, tants 
Noole, Riina - kehaline kasvatus, liikumismängud

Olluk, Kaie - algõpetus, inglise keel
Onton, Karmen - algõpetus, majandus

Paal, Kristi - algõpetus, inglise keel
Pata, Kai - uurimustöö alused
Perova, Anna - keemia, loodusõpetus, biokeemia
Peterson, Ljubov - vene keel (töösuhe peatatud)
Piir, Liis - kunstiained
Press, Dagne - informaatika, algõpetus
Proomann, Inga - bioloogia, inimeseõpetus  (töösuhe peatatud)
Puks,
Janno - füüsika
Põld, Brigita - matemaatika

Raavel, Piret - inglise keel
Raichert, Inara - vene keel
Randlepp, Riina - kehaline kasvatus
Rosin, Reelika - algõpetus, matemaatika
Saar, Ave - inglise keel

Saare, Kristi - majandus, raamatupidamine, inimene ja õigus, eraisiku rahaasjad
Sagur, Saima - eesti keel ja kirjandus
Sammel, Vincent - pilliõpe
Salmar, Margit - kaunid kunstid (näitering)
Salumets, Liina - algõpetus
Siitsman, Sirli - algõpetus, ajalugu
Sildos, Kristina - muusiika, mudilas- ja lastekoori õpetaja  (töösuhe peatatud)
Simmo, Aivo - geograafia
Sinka, Eneli - algõpetus, inglise keel
Soots, Aigi - matemaatika
Tark Heidi, algõpetus, matemaatika  (töösuhe peatatud)
Tereping, Riho - liiklusõpetus
Tonts, Annika - kunstiained
Tõnisson, Nele - käsitöö ja kodundus

Vaikre, Erki - riigikaitse
Veber, Doris - inglise keel
Vent, Ülle - matemaatika
Vetik, Anette - ajalugu, ühiskonnaõpetus, matemaatika
Villak, Asmo - töö- ja tehnoloogiaõpetus
Väljak, Reijo - enesejuhtimine, karjääriõpe
Wahar, Anu - inimeseõpetus, bioloogia

Klassijuhatajad: 

1a Kukk
1b Onton
1c Mõlder
2a Siitsman
2b Sinka
2c Olluk
2d Kelgo
3a Kebbinau
3b Männik
3c Salumets
3d Paal
4a Nakus
4b Naarits
4c Press
4d Jaadla
5a Kukk
5b Krasna
5c Onton
5d Mõlder
6a Paal
6b Olluk
6c Koitla
6d

Kruus

7a Raichert
7b Sinka
7c

Asperk

7d Rosin
8a Naarits
8b Lillemets
8c Lillemets
8d Matiek
9ak Mäemat
9bk Soots
9c Soots
   
10P ja 10K Saar, Simmo
11A, 11B, 11K Marmor, Kuznetsova
12P ja 12K Tiit