Õpetajaskond

Õppetoolide juhid:

  • Reet Mõlder, algõpetus (1.-6. klass)
  • Anna Perova, põhikool
  • Reelika Turi, gümnaasium
  • Erik Kuldkepp, üldõpetuse koordinaator

Õpetajad

Kõikidel kooli töötajatel on epost järgmisel kujul eesnimi.perenimi [@] pelgulinna.edu.ee
Täppidega tähed nimes, kaotavad täpid, tilde kaob. Sidekriipsuga nimi jääb nagu ta on.

või tel 6 738 650

Andriankova, Oxana - vene keel
Allika, Kadrian - eripedagoog, algõpetus  (töösuhe peatatud)
Aro, Tiina - saksa keel

Asperk, Petri - algõpetus, arvutiõpetus
Bome, Johanna - ajalugu põhikoolis ja gümnaasiumis, ühiskonnaõpetus, Kodulinn Tallinn
Eero Liina - tants (töösuhe peatatud)
Esnar, Tiiu - kunstiained
Feldmann, Alex - eesti keel
Ivanova, Tiiu - koorilaul
Jaadla, Marilin - algõpetus
Jaanovits, Johanna - ujumisring, algõpetus (töösuhe peatatud)

Kaldaru, Maris - muusika, laste- ja segakoori juht
Kaljuvee, Kadri-Liis - loodusõpetus, bioloogia

Kebbinau, Marii-Helen - algõpetus 
Kelgo, Kärt - algõpetus
Kerkel, Irina - vene keel
Kivi, Liisa - kunstiõpetus
Klaan, Veiko - eesti keel ja kirjandus

Koitla, Kai - eripedagoog, algõpetus
Krasna, Aivi - algõpetus 
Kravik, Toomas - ajalugu, ühiskonnaõpetus
Kriit, Kadi - kunstiajalugu
Kruus, Kristjan - informaatika
Kukk, Kaire - algõpetus
Kuznetsova, Marina - rütmika, etikett, rahvatants, seltskonnatants
Kulbin, Kea - pikapäevarühm
Kuldkepp, Erik - sotsiaaltöö
Käesel, Kärt - psühholoogia

Lampmann, Sondra - kunst (animatsioon)
Lillemets, Rea - kehaline kasvatus
Loo, Nele - kehaline kasvatus, tantsuline võimlemine
Lorenz, Birgy - e-ohutus, küberkaitse
Marmor, Raido - matemaatika
Matiek, Maie - matemaatika
Momblat, Maria - matemaatika  (töösuhe peatatud)
Muru, Kalev - füüsika

Mölter, Triinu - algõpetus (töösuhe peatatud)

Mõlder, Reet - algõpetus
Mäemat, Jüri - kunstiained
Männik, Tiiu - algõpetus (töösuhe peatatud)
Naarits, Merle - algõpetus
Nakus, Dagmar - algõpetus, tants 
Noole, Riina - kehaline kasvatus, liikumismängud

Olluk, Kaie - algõpetus, inglise keel
Onton, Karmen - algõpetus, majandus

Paal, Kristi - algõpetus, inglise keel
Pata, Kai - uurimustööde alused
Perova, Anna - keemia, loodusõpetus, biokeemia
Peterson, Ljubov - vene keel (töösuhe peatatud)
Piir, Liis - kunstiained
Press, Dagne - informaatika
Proomann, Inga - bioloogia, inimeseõpetus  (töösuhe peatatud)
Raavel, Piret - inglise keel
Raichert, Inara - vene keel
Randlepp, Riina - kehaline kasvatus
Rosin, Reelika - algõpetus, matemaatika
Ruus Oliver - majandus, inimene ja õigus, eraisiku rahaasjad

Saar, Ave - inglise keel
Saare, Kristi - inglise keel, majandus, raamatupidamine, uurimustööde alused, eraisiku rahaasjad  (töösuhe peatatud)
Sagur, Saima - eesti keel ja kirjandus
Sammel, Vincent - muusikaõpetus
Salmar, Margit - kaunid kunstid (näitering)
Salumets, Liina - algõpetus
Siitsman, Sirli - algõpetus, ajalugu
Sildos, Kristina - mudilaskoori õpetaja, muusikaõpetaja  (töösuhe peatatud)
Simmo, Aivo - geograafia
Sinka, Eneli - algõpetus, inglise keel
Soots, Aigi - matemaatika
Tark Heidi, algõpetus, matemaatika  (töösuhe peatatud)
Tereping, Riho - liiklusõpetus
Tonts, Annika - kunstiained
Turi, Reelika - eesti keel
Tõnisson, Nele - käsitöö ja kodundus, muusika

Vaikre, Erki - riigikaitse
Vent, Ülle - matemaatika
Vetik, Anette - ajalugu, ühiskonnaõpetus, matemaatika
Villak, Asmo - töö- ja tehnoloogiaõpetus
Volis, Natalja - inglise keel
Väljak, Reijo - enesejuhtimine
Wahar, Anu - inimeseõpetus, bioloogia
Üüde, Doris - inglise keel

 

Klassijuhatajad:

1a Siitsman
1b Sinka
1c Olluk
1d Kelgo
2a Kebbinau
2b Kartau
2c Salumets
2d Paal
3a Nakus
3b Naarits
3c Rosin
3d Jaadla
4a Kukk
4b Krasna
4c Onton
4d Mõlder
5a Paal
5b Olluk
5c Koitla
5d

Kruus

6a Feldmann
6b Sinka
6c

Asperk

6d Tõnisson
7a Perova
7b Lillemets
7c Lillemets
7d Matiek
8ak Mäemat
8bk Soots
8c Turi
9ak Saar
9bk Kukk
9c Raichert
   
   
10. klass Bome, Kuznetsova
11. klass Turi
12. klass Noole