Hoolekogu

Hoolekogu esimees -  Toomas Loo
Hoolekogu esimehe e-post:  toomas [@] salme.ee

1.            Karmen Onton                                 õpetaja

2.            Sirli Siitsman                                      õpetaja

3.            Kirsti Kärbo                                        laspevanem

4.            Karneliia Caramella Press             lapsevanem

5.            Klelia Peterson                                 lapsevanem

6.            Mare Veeremaa                              lapsevanem

7.            Aleksandra Kogerman                   õpilane

8.            Toomas Loo                                       vilistlane, toetava organisatsiooni esindaja

9.            Raimond Kaljulaid                           linna esindaja  

 

Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 22.11.2018 käskkirjaga nr 1.-2/538, lisa 4

Laiendatud hoolekogu koosneb iga klassi lapsevanemate esindajatest. Koosolekuid korraldatakse kuni neli korda aastas ja sisulisi otuseid tehakse üheskoos osalejatega. Arutelud toimuvad klassilistides ja muudes e- ja päriselu keskkondades.

Hetkel aktiivseid otsuseid menetelda ei ole.

Protokollid leiab kooli dokumendiregistrist.