Riiklik järelvalve

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium. 1. septembrist asusid neljas piirkonnas tööle eksperdid, kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

 

Põhja piirkond (Tõnismägi 11, Tallinn)

Harjumaa: Piret Hiisjärv, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;  mobiiltelefon 56876436; lauatelefon 735 4076

Rapla-, Lääne-, Hiiu-, Järvamaa: Kristina Johannes, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;  mobiiltelefon 5687 6468;  lauatelefon 735 4069

 

Teenistusliku järelevalve küsimustes on omavalitsustele kontaktisikuks Hille Voolaid, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; mobiiltelefon 51 89953; lauatelefon 735 0109.

Muudatustega seonduvate täiendavate küsimustega palume võtta ühendust välishindamisosakonna juhataja (Kristin Hollo, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; (735 0206) või asejuhatajaga (Hille Voolaid, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; 735 0109).

 

Muu

Terviseamet

Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn, Tel 7943500,   E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Päästeamet

Raua 2, 10124 Tallinn, Tel 628 2000, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Andmekaitse inspektsioon

Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, Tel 627 4135, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tööinspektsioon
Mäealuse 2/2, 12618 Tallinn, Tel 626 9400, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.